Starkazi wordt gedraaid door Olger Star. Olger gaat vaak samenwerkingen aan met ZZP’ers.

Olger Star, componist/sound designer

“Muziek heeft vele gezichten. Afhankelijk van de beoogde functie van muziek kies ik als componist een andere invalshoek.

Een componist is als de psycholoog van een film, door een emotionele laag op specifieke momenten toe te voegen speelt hij met de psyche van de kijker en de personages. Maar omdat muziek vanuit zichzelf niets concreets bevat is het erg belangrijk om vanuit een concept te werken en grip te krijgen op ‘het concrete verhaal’.

Vanuit mijn achtergrond ben ik gewend om te werken vanuit een concept. Het concept kan zijn dat muziek een identiteit moet geven aan een filmpje, dat het vaart, emotie of structuur toe moet voegen aan een film. Het concept kan ook zijn dat het drama moet worden versterkt of juist moet worden relativeert. Een ander concept zou kunnen zijn dat muziek moet helpen verkopen of drama ‘lekker’ maken door aansluiting te vinden bij de doelgroep.

Alvorens uberhaubt over muziek na te denken probeer ik altijd zo helder mogelijk te formuleren wat de functies van de muziek zullen moeten zijn. Dit helpt bij het componeren, geeft houvast bij de communicatie met regisseur en, niet onbelangrijk, verminderd het risico drastisch dat er in een vroeg stadium de verkeerd kant op wordt gecomponeerd. 

Door vooraf goed te communiceren is de muziek sneller ‘on point’ en ben ik in staat om altijd op tijd te leveren.”