Edu Kazi is de educatieve tak van Starkazi. We hebben ervaring in het ontwikkelen van workshops, trainingen en lesmateriaal voor zowel volwassenen als jongere leerlingen. Uiteraard ligt muziek en geluid aan de basis, daarbinnen hebben we een bijzondere interesse voor het inzetten van improvisatie als vast element binnen een lesmethode. Improvisatie kan een brug zijn waaruit zelfontplooiing, expressie, zelfvertrouwen, groepsdynamiek aan bod komt. Als blauwdruk voor onze lessen hebben een muzikale equivalent ontwikkeld van ‘Procesgerichte Didactiek’, zoals omschreven door Karin Kotte.
Starkazi werkt samen met derden, waaronder Limai en Studio-Z.

Het onderstaande lesmateriaal hebben we ontwikkeld. Klik op de workshop voor meer informatie.

Onderwijs stijl
“Al doende leren met plezier door plezier” is ons adagium. Duidelijke, behapbare kaders geven vrijheid. Dit zijn onze uitgangspunten bij het ontwikkelen van lesmateriaal. Een veilig leerklimaat is een essentieel basis om een goede workshop te kunnen geven. Binnen de mogelijkheden streven we ernaar om bij elke leerling in te tunen op zijn/haar kwaliteiten, uitdagingen en mogelijkheden.
Onze lessen geven we structuur middels ons PRAT model. We proberen te denken in korte blokjes waarbij we de spanningsboog en de frustratietolerantie van de doelgroep in ons achterhoofd houden.

Het PRAT model
(P) kijk- en luistervoorbeelden (Passief)
(R) theorie en discussie (Reflexie)
(A) Aan de slag met de stof (Actief)
(T) Thuiswerk gericht eigen belevingswereld (Betekenisgevend)

Onze lessen zijn leuk en leerzaam! Daar gaan we PRAT op!

Workshops of lessen zijn aan te vragen door contact op te nemen per mail of telefoon.