Doelgroep: Bovenbouw PO t/m bovenbouw VO (aanpasbaar)
Duur: Minimaal 2 uur
Groepsgrootte: Max 1 klas, werken in groepjes van 2/3
Sluit aan bij: media-wijsheid, 21-eeuwse vaardigheden, muziek, vlog-techniek
Leerdoelen: Leerlingen enthousiasmeren en leren over de impact en toepasbaarheid van muziek bij media. Leerlingen krijgen handvatten om hun favoriete serie te kunnen analyseren en gaan aan de slag met muziek in media-projecten.
Bijnodigdheden: Presentatiescherm, een edit-device pér 3 leerlingen
(Facilitatie van bijnodigdheden mogelijk in overleg)

Samenvatting
De workshop begint met een korte introductie over filmmuziek. Vervolgens krijgen de leerlingen een aantal tips en tricks uit de praktijk: ze krijgen tools aangereikt om zélf met filmmuziek aan de slag te gaan… vervolgens gaan we daarmee aan de slag, want al doende leren we het best.
We gaan experimenteren met het gebruik van verschillende soorten muziek onder korte film-scénes. De workshop wordt afgesloten met een korte presentatie.

De workshop staat uit 2 lesuren waarbij tijdens het eerste uur de focus ligt op kijken, luisteren, theorie en discussie (P) en (R). Tijdens het tweede uur ligt het zwaartepunt op (A), actief aan de slag. Voorafgaand aan de workshop wordt gevraagd aan de leerlingen om een korte huiswerkopdracht uit te voeren (T), dit vormt het vertrekpunt van de workshop.

De workshop is opgebouwd vanuit ons PRAT model:

Onderwijs stijl
“Al doende leren met plezier door plezier” is ons adagium. Duidelijke, behapbare kaders geven vrijheid. Dit zijn onze uitgangspunten bij het ontwikkelen van lesmateriaal. Een veilig leerklimaat is een essentieel basis om een goede workshop te kunnen geven. Binnen de mogelijkheden streven we ernaar om bij elke leerling in te tunen op zijn/haar kwaliteiten, uitdagingen en mogelijkheden.
Onze lessen geven we structuur middels ons PRAT model. We proberen te denken in korte blokjes waarbij we de spanningsboog en de frustratietolerantie van de doelgroep in ons achterhoofd houden.

Het PRAT model
(P) kijk- en luistervoorbeelden (Passief)
(R) theorie en discussie (Reflexie)
(A) Aan de slag met de stof (Actief)
(T) Thuiswerk gericht eigen belevingswereld (Betekenisgevend)

Onze lessen zijn leuk en leerzaam! Daar gaan we PRAT op!