Doelgroep: VO (differentieerbaar)
Duur: 5 lessen
Groepsgrootte: Max 1 klas, werken in groepjes van 2/3
Sluit aan bij: 21-eeuwse vaardigheden, mediawijsheid, maatschappijleer, CKV
Leerdoelen: Na de lessenserie heeft iedereen in een groepje een podcast in elkaar gezet. Met het kiezen van het onderwerp is de lessenserie lesoverstijgend, aansluitend bij een vorm van project based learning (PBL). De leerlingen leren de basis van interviewtechniek, opnametechniek, editen/montage, en het gebruik van audio FX en muziek. Leerlingen evalueren het proces en resultaat van hun eigen groepje en de andere groepjes.
Bijnodigdheden: Presentatiescherm, een opname-device, en een edit-device per groepje (2/3 leerlingen). (Facilitatie van bijnodigdheden mogelijk in overleg)

Samenvatting
Leerlingen werken gedurende 5 lessen toe naar hun eigen podcast. Tijdens de lessen leren de leerlingen een aantal noodzakelijke basisvaardigheden, waaronder interviewtechniek, opnametechniek, editen/montage, en het gebruik van audio FX en muziek. Leerlingen evalueren het proces en resultaat van hun eigen groepje en de andere groepjes. De mooiste podcasts worden uiteindelijk gepubliceerd.

Les 1
Leerlingen kiezen een onderwerp, kan vakoverstijgend zijn. Wat is een (goede) podcast? Leerlingen leren de basics van interviewtechniek aan de hand van luistervoorbeelden. Hoe maak je een podcast? De technische vaardigheden in een notendop.  Huiswerk: leerlingen benaderen de persoon die ze willen interviewen.

Les 2
Leerlingen gaan aan de slag met een pilot-podcast in duo’s. Ze raken kort bekend met interviewen, opnemen, en editen met het edit-programma. Lesopzet: opstarten, duo’s maken, 3 interview-vragen schrijven. Twee mini-interviews houden én opnemen, korte uitleg editing eneerste edit-slag. Huiswerk: maak je pilot-podcast thuis af!

Les 3
Leerlingen evalueren de pilot-podcast. Wat ging er mis? Waar liep je tegen aan? Technische moeilijkheden worden plenair besproken. Wat kan er allemaal mis gaan? (wet van Murphy) Na deze les moeten leerlingen in staat zijn om hun podcast op te gaan nemen. (in duo’s) Huiswerk: spreek af met je te interviewen persoon en neem je podcast op!

Les 4
Leerlingen gaan in de les aan de slag met het materiaal dat ze hebben opgenomen. Extra lesonderdeel over het gebruik van muziek in een podcast. Doel: aan heeft eind van de les heeft iedereen een (globaal) luisterbare podcast. Huiswerk: wil je nog wat tweaken aan je podcast dan is dat je huiswerk.

Les 5
Leerlingen evalueren de podcast. Leerlingen luisteren naar elkaar’s podcast en geven elkaar feedback. De beste podcasts wordt gepubliceerd.

Onderwijs stijl
“Al doende leren met plezier door plezier” is ons adagium. Duidelijke, behapbare kaders geven vrijheid. Dit zijn onze uitgangspunten bij het ontwikkelen van lesmateriaal. Een veilig leerklimaat is een essentieel basis om een goede workshop te kunnen geven. Binnen de mogelijkheden streven we ernaar om bij elke leerling in te tunen op zijn/haar kwaliteiten, uitdagingen en mogelijkheden.
Onze lessen geven we structuur middels ons PRAT model. We proberen te denken in korte blokjes waarbij we de spanningsboog en de frustratietolerantie van de doelgroep in ons achterhoofd houden.

Het PRAT model
(P) kijk- en luistervoorbeelden (Passief)
(R) theorie en discussie (Reflexie)
(A) Aan de slag met de stof (Actief)
(T) Thuiswerk gericht eigen belevingswereld (Betekenisgevend)

Onze lessen zijn leuk en leerzaam! Daar gaan we PRAT op!