Doelgroep: klas 2/3 VO (differentieerbaar)
Duur: 6 lessen
Groepsgrootte: 1 klas, werken in duo’s
Sluit aan bij: 21-eeuwse vaardigheden, muziek, mediawijsheid, maatschappijleer, CKV, Engels (TTO), Nederlands
Leerdoelen: Aan het eind van de lessenserie kennen leerlingen de ontstaansgeschiedenis van hiphop en snappen waar deze cultuur voor staat. Ze zijn in staat om een goed klinkende rap-tekst te schrijven over een zelf gekozen onderwerp. Ze voelen zich zeker genoeg om deze tekst op te nemen en kunnen een basis-beat maken in een sequencer. 

Samenvatting
De lessen zijn opgebouwd vanuit de drie-eenheid 1. theorie 2. Analyse 3. Doen. Huiswerk wordt ingezet om lessen af te ronden, afronden binnen de les heeft de voorkeur. De lessenserie werkt stapsgewijs toe naar een complete hiphop-track, en doorloopt de fases: onderwerpkeuze, schrijven van een verse/refrain, oefenen van flow, opnemen van je rap, maken van een beat en het combineren/mixen van je rap met je beat. Uiteindelijk heeft elk duo een eigen nummer.

Les 1: The lion’s voice
We duiken in de onstaansgeschiedenis van hiphop, van de Griotten naar ‘Knowledge of self, each one teach one’ tot de 5 pijlers van hiphop. “Unless the lion learns to write his own story, the hunter will always be the hero”. Via luistervoorbeelden zoeken we naar de boodschap achter de muziek. Leerlingen maken vervolgens een eerste aanzet voor hun tekst met een associatie-blad op basis van een onderwerp dat voor hen urgent is.

Les 2: Play on player..
We gaan wat verder door met Hip hop’s geschiedenis, en zoemen in op de DJ-MC combinatie, ontstaan in NY. We luisteren naar fragmenten van ‘rap battles’, en freestyles. Waar draait het om? Wat zijn manieren om te rijmen? Leerlingen gebruiken deze kennis om verder te gaan met hun raptekst.

Les 3: Development
We duiken in de ontwikkeling van rapmuziek van 1979 tot nu. En wat gebeurt er in Nederland? We zien dat rijm-schema’s ingewikkelder zijn geworden en analyseren een paar manieren. Dit passen de leerlingen toe op hun eigen tekst.. kan het nog strakker?

Les 4:Performance
‘If your voice ain’t dope..” We duiken in stemgebruik en flow, hoe werkt dat? We luisteren, doen tongtwisters en passen onze eigen tekst aan zodat ie lekker loopt op de muziek. Aan de hand van HAAK gaan we verder in op het begrip performance.  Leerlingen oefenen hun eigen tekst op de beat.

Les 5: The beat
Wat is sampling? Hoe heeft dat de popmuziek van tegenwoordig beïnvloedt? We luisteren naar een aantal beats en analyseren ze. Leerlingen gaan vervolgens aan de slag in een sequencer met het maken van hun eigen beat en krijgen hiervoor handige tips mee. Aan het eind van de les heeft elk duo een eigen beat gemaakt.

Les 6: In the mix
In deze les komt alles samen: leerlingen nemen hun eigen tekst op over de beat (flip the classroom). Wat kan je allemaal doen om te zorgen dat het goed klinkt? Waar moet je op letten tijdens het opnemen? Hoe klinken de tracks van de andere duo’s? Aan het eind van de les evalueren we de lessenserie en de gemaakte muziek met zijn allen.

Onderwijs stijl
“Al doende leren met plezier door plezier” is ons adagium. Duidelijke, behapbare kaders geven vrijheid. Dit zijn onze uitgangspunten bij het ontwikkelen van lesmateriaal. Een veilig leerklimaat is een essentieel basis om een goede workshop te kunnen geven. Binnen de mogelijkheden streven we ernaar om bij elke leerling in te tunen op zijn/haar kwaliteiten, uitdagingen en mogelijkheden.
Onze lessen geven we structuur middels ons PRAT model. We proberen te denken in korte blokjes waarbij we de spanningsboog en de frustratietolerantie van de doelgroep in ons achterhoofd houden.

Het PRAT model
(P) kijk- en luistervoorbeelden (Passief)
(R) theorie en discussie (Reflexie)
(A) Aan de slag met de stof (Actief)
(T) Thuiswerk gericht eigen belevingswereld (Betekenisgevend)

Onze lessen zijn leuk en leerzaam! Daar gaan we PRAT op!