Doelgroep: VO, 2e/3e klas, Basis-kader, HAVO, VWO
Duur: 6 lessen van 50 minuten
Leerdoelen: Leerlingen leren al doende over de impact en toepasbaarheid van muziek bij media. Leerlingen kunnen hun favoriete serie analyseren en krijgen handvatten mee om muziek te gebruiken bij eigen media-projecten.
Bijnodigdheden: Presentatiescherm, een edit-device pér 2/3 leerlingen
(Facilitatie van bijnodigdheden mogelijk in overleg)

Samenvatting
De volledige lessenserie bestaat uit 6 lessen waarbij filmmuziek stapsgewijs wordt onderzocht. De lessen volgen het PRAT model.

  • (P) kijk- en luistervoorbeelden (Passief)
  • (R) theorie en discussie (Reflexie)
  • (A) Aan de slag met de stof (Actief)
  • (T) Thuiswerk, gericht eigen belevingswereld (Betekenisgevend)

Het programma valt te strippen in overleg zodat het programma minder dagen in beslag kan nemen.

Les 1
De lessenserie zal beginnen met een muzikale kennismaking en een introductie over filmmuziek. Een aantal globale functies komen aan bod, ( P + R ); we gaan aan de slag met de begrippen tempo en ritme middels de ‘basisbeat’ via bodypercussie (A). (T)Leerlingen bekijken en analyseren thuis hun eigen favoriete serie of film.

Les 2
We bespreken een aantal films of series van de leerlingen en gaan naar aanleiding hiervan iets verder in de theorie. We doen een luisterspel (P + R). Het is tijd om een eerste kennismaking te maken met het edit-programma middels een eerste (muziek)-edit oefening (A). Indien nog niet afgemaakt kunnen leerlingen thuis verder (T). 

Les 3
We bekijken en bespreken de eerste resultaten. Dit koppelen we aan de reeds behandelde theorie en diepen deze verder uit (P + R). Met een tweede opdracht leren de leerlingen een video te editen op het tempo van een gekozen muzieknummer (A). Indien nog niet afgemaakt gaan leerlingen thuis verder (T).

Les 4
We bekijken en bespreken de resultaten van de tweede edit-oefening. Hoe werkt de edit op de
muziek? (P + R) In deze les zoomen we verder in op de muziek door zélf een stukje muziek te maken onder een scéne met behulp van een sequencer(A). Dit doen we stap voor stap zodat aan het eind van de les iedereen een succeservaring heeft. Leerlingen krijgen een luisteroefening mee naar huis (T). 

Les 5
We gaan deze les verder met het maken van filmmuziek in de sequencer, met als streven om een scéne helemaal af te maken. (A). We behandelen ook de andere geluidsaspecten (P + R). Alle leerlingen voegen tenminste één Foly-element toe aan hun scéne (A). Thuis analyseren ze hun favoriete film/serie op het aspect ‘geluid’ (T).

Les 6
Tijdens de laatste les presenteren leerlingen hun gemaakte scénes aan elkaar en geven elkaar feedback. We ronden de lessenserie af met een leuke actieve toegift en een filmfragment.

Onderwijs stijl
“Al doende leren met plezier door plezier” is ons adagium. Duidelijke, behapbare kaders geven vrijheid. Dit zijn onze uitgangspunten bij het ontwikkelen van lesmateriaal. Een veilig leerklimaat is een essentieel basis om een goede workshop te kunnen geven. Binnen de mogelijkheden streven we ernaar om bij elke leerling in te tunen op zijn/haar kwaliteiten, uitdagingen en mogelijkheden.
Onze lessen geven we structuur middels ons PRAT model. We proberen te denken in korte blokjes waarbij we de spanningsboog en de frustratietolerantie van de doelgroep in ons achterhoofd houden.

Het PRAT model
(P) kijk- en luistervoorbeelden (Passief)
(R) theorie en discussie (Reflexie)
(A) Aan de slag met de stof (Actief)
(T) Thuiswerk gericht eigen belevingswereld (Betekenisgevend)

Onze lessen zijn leuk en leerzaam! Daar gaan we PRAT op!